Nạn nhân bị chém gần lìa tay ở Sài Gòn tên Đỗ Thanh Bình đã được các bác sỹ bệnh viện nhân dân Gia Định ghép nối thành công.