Xác định vụ Đông là vụ sản xuất hàng hóa, năm nay, huyện Nam Đàn phấn đấu gieo trồng trên 5.600 ha, trong đó cây ngô vẫn là cây trồng chủ lực (chiếm 3.000 ha). Hiện nay, tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân địa phương làm đất đến đâu, gieo trồng đến đó ...

Trên địa bàn Nam Đàn, các xã triển khai vụ Đông sớm như: Nam Anh, Nam Tân, Nam Yên, Vân Diên, Xuân Hòa ...

Các giống ngô được bà con nông dân địa phương đưa vào sản xuất vụ Đông năm nay gồm: C919, giống ngô cải tiến 10, NK 7328, 4430, CP111… Các giống ngô này có nhiều ưu điểm: thời gian sinh trưởng ngắn (từ 100-115 ngày), ít sâu bệnh, năng suất đạt cao.

Nam Dan gieo trong tren 1.000 ha ngo vu Dong - Anh 1

Sau đợt mưa kéo dài, bà con nông dân Nam Anh, Nam Đàn sử dụng máy cơ giới, làm đất kịp thời vụ.

Đến ngày 6/10, toàn huyện đã tiến hành gieo trồng được 1.830 ha trên tổng số kế hoạch trồng 5.625 ha rau màu các loại. Riêng diện tích ngô, hiện bà con đã gieo trồng được 1.018 ha trong tổng số 3.000 ha kế hoạch, trong đó ngô trên đất hai lúa là 168 ha.

Nam Dan gieo trong tren 1.000 ha ngo vu Dong - Anh 2

Nông dân làm đất đến đâu, gieo trồng đến đó.

Nhằm khuyến khích bà con yên tâm sản xuất, ngoài các chính sách hỗ trợ của Tỉnh, UBND huyện Nam Đàn có cơ chế hỗ trợ 10 triệu đồng cho các xã có diện tích sản xuất vụ Đông tối thiểu 100 ha đối với cây ngô và 5 ha đối với rau màu.

Lâm Mạnh