Trong số 2.050 ảnh tác phẩm của 1.884 tác giả gửi về BTC chấm Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 24 năm nay đã không lựa chọn được tác phẩm nào đoạt giải Nhất.

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết Triển lãm Mỹ thuật khu vực lần thứ 21 và Giải thưởng Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam năm 2016 lần thứ 24.

Theo đó, với 11 Hội đồng Nghệ thuật chấm giải ở các Triển lãm Mỹ thuật khu vực, trên cơ sở tiêu chí, chất lượng các tác phẩm trưng bày trong triển lãm, qua nhiều vòng bỏ phiếu theo quy chế chấm giải, Hội đồng Nghệ thuật của các triển lãm đã xét chọn được 89 giải thưởng Triển lãm khu vực. Trong đó, có 9 Giải A, 13 Giải B, 15 Giải C và 52 Khuyến khích. Ngoài ra, Hội đồng Lý luận Phê bình của Hội cũng đã xét tặng 2 giải B cho 2 tác phẩm cho 2 tác phẩm của ngành Phê bình Mỹ thuật.

My thuat Viet Nam 2016 khong co giai nhat - Anh 1

Tác phẩm đoạt giải Nhì - Tuổi thơ ( họa sĩ Nguyễn Văn Bày)

Bên cạnh đó, các Hội đồng xét tặng Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật khu vực và Giải thưởng ngành Phê bình mỹ thuật đã giới thiệu 26 tác phẩm dự Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2016. Trên cơ sở các tác phẩm được giới thiệu, Hội đồng đã xét tặng 4 tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Trong đó, có 1 giải Nhì thuộc về tác phẩm Tuổi thơ (Sơn dầu) của họa sĩ Nguyễn Văn Bảy và 3 giải Ba thuộc về tác phẩm Họ - Một phần cuộc sống của tôi (họa sĩ Vũ Bạch Liên); Huyền thoại chợ phiên (họa sĩ Hoàng Văn Điểm); Hội An xưa (họa sĩ Nguyễn Tường Vinh). Năm nay, không có tác giả nào đoạt giải Nhất.

My thuat Viet Nam 2016 khong co giai nhat - Anh 2

My thuat Viet Nam 2016 khong co giai nhat - Anh 3

My thuat Viet Nam 2016 khong co giai nhat - Anh 4

3 tác phẩm đoạt giả Ba

Ông Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá: "Nhìn chung, các tác phẩm được tặng giải thưởng năm 2016 đều đáp ứng các tiêu chí chấm giải như có tính sáng tạo, có phong cách riêng trong thể hiện, có tìm tòi trong sử dụng chất liệu mang đến cảm xúc thẩm mỹ tốt đẹp. Hầu hết các tác phẩm đều bám sát những vấn để của cuộc sống đương đại. Đặc biệt, phần lớn các tác phẩm được giải năm nay đều là của các tác giả trẻ và trung niên. Riêng 2 giải thưởng ngành Phê bình Mỹ thuật là 2 cuốn sách mới xuất bản có công phu nghiên cứu, góp phần phát triển Lý luận Phê bình, có tác động tốt đối với cuộc sống và hoạt động nghệ thuật tạo hình".

T.Lê