Những smartphone từ Apple, Samsung hay Sony là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bphone. Muốn thành công, thiết bị của Bkav phải hạ gục được những sản phẩm này.

Hoàng Phong