PNO - Nhằm giúp doanh nghiệp và khách hàng cá nhân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã công bố mức lãi suất cho vay mới.

Thực hiện theo Thông tư số 12 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 14/4/2010 về việc hướng dẫn cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận, Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) công bố lãi suất cho vay VND áp dụng từ ngày 14/4/2010 như sau: Đối với cho vay ngắn hạn, DongA Bank công bố mức lãi suất tối đa là 15%/năm. Đặc biệt, lãi suất cho vay đối với hoạt động tài trợ xuất khẩu và sản xuất kinh doanh là từ 12.6% đến 14.4%/năm. Đối với cho vay trung dài hạn, DongA Bank công bố mức lãi suất là 15.6%/năm. Cũng theo đó, lãi suất huy động của DongA Bank sẽ dưới 12%/năm. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng Đông Á, cho biết: “DongA Bank đã triển khai khung lãi suất này trên toàn hệ thống. Với mức lãi suất này, chúng tôi cho rằng khách hàng có thể tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng". Mai An