Binh đoàn 15 vừa tổ chức thành công diễn tập có bắn đạn thật với nhiều khoa mục, trong đó có nội dung đánh địch bảo vệ khu vực biên giới.

Trong 3 ngày (từ 3 đến 5/10), Binh đoàn 15 đã tổ chức Diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp có 1 phần thực binh với đề mục “Binh đoàn 15 phối hợp với các lực lượng tổ chức, thực hành tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất”. Ảnh: "Kẻ địch" cảnh giới cơ sở sản xuất đã chiếm đóng. Lực lượng tự vệ Binh đoàn 15 chiếm lĩnh trận địa. Sau hiệu lệnh, lực lượng thực binh bắt đầu áp sát mục tiêu. Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Tổ chức chuẩn bị tác chiến; Thực binh đánh địch bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất của Binh đoàn. Yểm trợ tấn công. Tiến công... AK nhả đạn. Trong phần thực binh, lực lượng Tự vệ Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp tốt với Đại đội Bộ binh cơ giới 1 huyện Đức Cơ, Gia Lai trong xử lý các tình huống theo nội dung cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Ảnh: Kẻ địch bị tiêu diệt. Lực lượng thực binh áp sát mục tiêu đánh chiếm và bảo vệ thành công cơ sở sản xuất.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 1

Trong 3 ngày (từ 3 đến 5/10), Binh đoàn 15 đã tổ chức Diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp có 1 phần thực binh với đề mục “Binh đoàn 15 phối hợp với các lực lượng tổ chức, thực hành tác chiến bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất”.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 2

Ảnh: "Kẻ địch" cảnh giới cơ sở sản xuất đã chiếm đóng.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 3

Lực lượng tự vệ Binh đoàn 15 chiếm lĩnh trận địa.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 4

Sau hiệu lệnh, lực lượng thực binh bắt đầu áp sát mục tiêu.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 5

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, từ cao lên toàn bộ; Tổ chức chuẩn bị tác chiến; Thực binh đánh địch bảo vệ biên giới, bảo vệ cơ sở sản xuất của Binh đoàn.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 6

Yểm trợ tấn công.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 7

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 8

Tiến công...

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 9

AK nhả đạn.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 10

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 11

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 12

Trong phần thực binh, lực lượng Tự vệ Công ty 72 (Binh đoàn 15) đã phối hợp tốt với Đại đội Bộ binh cơ giới 1 huyện Đức Cơ, Gia Lai trong xử lý các tình huống theo nội dung cuộc diễn tập. Cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Ảnh: Kẻ địch bị tiêu diệt.

Muc kich Binh doan 15 QDVN dien tap bao ve bien gioi - Anh 13

Lực lượng thực binh áp sát mục tiêu đánh chiếm và bảo vệ thành công cơ sở sản xuất.