Ông Hoàng Kiến Thiết, Trưởng ban cấp sổ thẻ bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) đưa ra đề nghị như vậy nhằm tránh tình trạng người mua bảo hiểm y tế tự nguyện đăng ký nơi khám bệnh tự do như hiện nay.

Đề xuất trên được ông Thiết đưa ra trong hội nghị đánh giá thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện 2003-2007, diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Trước đây, người mua bảo hiểm y tế tự nguyện không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào, mua khi nào cần thiết và được chọn nơi khám chữa bệnh. Chính vì thế mà nhiều người chỉ đăng ký khám chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh, khiến cho các cơ sở y tế này luôn trong tình trạng quả tải. "Việc quy định những cơ sở khám chữa bệnh ban đầu để người tham gia đăng ký trên thẻ bảo hiểm y tế là cần thiết. Như thế, các bệnh viện cũng sẽ được giảm tải, chất lượng khám chữa bệnh tăng lên, người dân cũng không phải đợi quá lâu", ông Thiết nhấn mạnh. Tuy nhiên, để làm tốt điều này, trước hết các bệnh viện cần thực hiện nghiêm túc quy chế trong việc tiếp nhận, chuyển viện lên hoặc xuống theo tuyến chuyên môn, kỹ thuật đối với bệnh nhân. Tránh tình trạng giữ bệnh nhân vượt quá khả năng chuyên môn của tuyến mình. Ngoài ra, ông Thiết cũng đề nghị giao cho các bệnh viện tự chi trả phí bảo hiểm (đến nay, bệnh viện là nơi khám chữa, còn chi trả như thế nào là do Bảo hiểm thực hiện). "Tôi xin đảm bảo là những người quản lý bệnh viện là những người quản lý kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tốt nhất, bởi chính họ là những người quản lý việc sử dụng nguồn tài chính của cộng đồng xã hội. Bảo hiểm xã hội có tăng cường bao nhiêu giám định viên cũng không thể bằng họ được', ông Thiết nói. Sau 6 tháng đầu năm 2008, quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện của 55 tỉnh, thành phố đã chi gần 700 tỷ đồng cho khám chữa bệnh, gấp đôi so với định mức. Phần lớn đối tượng mua bảo hiểm đều là những người bệnh nặng, điều trị tốn kém. Nam Phương