Liên quan đến quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, HoREA cho rằng nên sửa đổi và quy định hợp lý hơn với lý do người mua hiện đang được trao quá nhiều quyền không cần thiết.

Mua ban nha “tren giay”: Khach hang dang co qua nhieu quyen? - Anh 1

HoREA cho rằng, quy định trong mua bán "nhà trên giấy" hiện nay đã giao quyền cho khách hàng quá mức cần thiết

Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa có nhiều góp ý về đề án Phát triển thị bất động sản Tp.HCM giai đoạn 2016-2020.

Trong số những ý kiến gửi tới lãnh đạo chính quyền Thành phố và Sở Xây dựng, đáng chú ý là nội dung đề nghị sửa đổi điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Cụ thể, dẫn quy định tại điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản, HoREA cho biết hiện nay người mua có quyền yêu cầu chủ đầu tư dự án cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế tại công trình. Bên bán có nghĩa vụ phải cung cấp những thông tin và tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện điều này.

Hiệp hội cho rằng, quy định này đã giao quyền cho khách hàng quá lớn, quá mức cần thiết, nhất là đã cho phép khách hàng có quyền kiểm tra việc sử dụng tiền ứng trước và kiểm tra thực tế thi công tại công trình. Thậm chí, có thể dẫn đến khách hàng có quyền yêu cầu thường xuyên kiểm tra từng chứng từ, từng hóa đơn tài chính, kiểm tra từng công đoạn thi công và buộc chủ đầu tư phải có trách nhiệm giải trình rất vất vả.

Trong khi đó, những việc giám sát này đã có các đơn vị khác thực hiện như nhà thầu thi công, cơ quan thanh tra xây dựng, cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán,...

Theo Hiệp hội, quyền của khách hàng và nghĩa vụ của chủ đầu tư cần được quy định hợp lý hơn bằng việc sửa đổi điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản, theo hướng trao quyền cho khách hàng được biết rõ thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng, được quyền tham quan công trình của dự án, và chủ đầu tư có nghĩa vụ tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các quyền này.

Có thể hiểu, nếu kiến nghị này của HoREA được thông qua và áp dụng sửa đổi vào Luật Kinh doanh bất động sản thì khách hàng sẽ không có quyền được biết số tiền đã đóng trước cho chủ đầu tư đang được sử dụng như thế nào, bên cạnh được cung cấp tiến độ và tham quan dự án.

Thịnh Châu