(VOV) - Đề nghị này sẽ được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất. Còn quyết định cuối cùng là của Ủy ban TVQH và Quốc hội...

Chiều nay (18/4), trao đổi với phóng viên VOV Online, một lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Hội nghị lần thứ 8 (khóa VII) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu quyết với 100% ý kiến tán thành kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Căn cứ vào kết quả của Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hoàn thành đề nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét và trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến tại diễn đàn Quốc hội (ảnh: Tuổi trẻ)

Theo vị lãnh đạo này, đề nghị này sẽ được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian sớm nhất. Còn việc quyết định về việc bãi nhiệm hay không tư cách ĐBQH của bà Đặng Thị Hoàng Yến là do Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Quyết định.

Còn trong ngày 17/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Long An cũng đã tổ chức cuộc họp để thảo luận và bỏ phiếu về trường hợp ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích phân tích rõ những vấn đề mà bà Đặng Thị Hoàng Yến đã vi phạm tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát phiếu lấy biểu quyết nội dung bãi miễn hoặc không bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Yến.

Đa số đại biểu đồng ý đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của bà Yến./.