(CATP) Khoảng 8 giờ ngày 23-6-2008, trung úy Tạ Quốc Dũng, hiện công tác tại Phòng Tài chính - CATP Hà Nội, khi đi vào gara xe CATP đã phát hiện một túi xách dưới nền nhà xe. Nhặt chiếc túi lên kiểm tra, anh Dũng thấy có tiền nên đã...