Bà Huỳnh Thị Kim Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Long Châu cho biết: Nguyễn Ngọc Tiến, nhân viên kiểm định chất lượng vàng tại phòng giao dịch đường 3/2 đã khai nhận với Ban Giám đốc về hành vi dùng vàng giả để thế chấp chiếm dụng tiền của ngân hàng.