Sự kiện vịnh Hạ Long được Tổ chức New Open World đề cử là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới đang làm mọi người dân Việt Nam nức lòng. Chào mừng sự kiện văn hóa đặc biệt này, Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam 2007 với chủ đề: “Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên thế giới” đã được tổ chức từ ngày...