Một phụ nữ bị đưa vào bệnh viện tâm thần ở miền bắc Đức do những nghi ngờ rằng cô ta giết chết 5 đứa con của mình.