Trên báo Lao động ngày 12.10.2016 có bài viết: “Giáo dục công dân phải là môn thi bắt buộc”. Đúng thế; lẽ ra Bộ GD&ĐT trong phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, phải đưa môn Giáo dục công dân làm môn thi bắt buộc; bởi lẽ: Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, Bộ GD&ĐT thiết kế môn Giáo dục công dân là môn học bắt buộc được thể hiện: - Ở giai đoạn giáo dục cơ bản (cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở) môn Giáo dục lối sống

Mon giao duc cong dan nen la mon thi bat buoc - Anh 1

Một tiết sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề tâm lý học đường tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, TPHCM. (Ảnh minh họa từ Internet)

Giáo dục công dân là một trong các môn học bắt buộc gồm: Tiếng Việt/Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Thể dục, Giáo dục lối sống/Giáo dục Công dân, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu tự nhiên/Khoa học tự nhiên, Tìm hiểu xã hội/Khoa học xã hội.

Ở giai đoạn này nội dung chủ yếu của môn Giáo dục lối sống/Giáo dục công dân là : “ Giáo dục đạo đức, văn hóa pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống và thực hành tiết kiệm ”. - Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp Trung học phổ thông) môn Công dân với Tổ quốc là một trong 4 môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn , Toán , Công dân với Tổ quốc, Ngoại ngữ.

Ở giai đoạn này, nội dung chủ yếu của môn Công dân với Tổ quốc là: “ Giáo dục đạo đức, văn hóa pháp luật, giá trị sống, kỹ năng sống, những hiểu biết ban đầu về kinh tế phổ thông, về quốc phòng và an ninh”. Như vậy, có thể thấy Bộ GD&ĐT đã xác định môn Giáo dục công dân (Giáo dục lối sống/ Giáo dục công dân; Công dân với Tổ quốc) có vị trí rất quan trọng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018, bởi vai trò của môn học là hình thành kỹ năng sống; hình thành nhân cách và phẩm chất đạo đức của con người; mà nhà trường phải xây dựng cho học sinh ngay từ khi còn đi học.

Mặt khác đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh ở trường phổ thông hiện nay có vấn đề; mà nhà trường, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh thật sự lo lắng.

Thế nhưng, trong phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, Bộ GD&ĐT chỉ quy định Giáo dục công dân là môn tự chọn trong tổ hợp môn Khoa học Xã hội. Quy định như thế, có thể sẽ có nhiều học sinh không chọn, để thi tốt nghiệp THPT, bởi Giáo dục công dân là môn học nhiều năm nay được coi là môn phụ ở trường phổ thông, chỉ mới lần đầu đưa vào thi tốt nghiệp; mặt khác do quan niệm “ Học để thi, có thi mới học”, nghĩa là học sinh sẽ còn xem nhẹ môn học này, nếu không là môn thi bắt buộc.

Do vậy, thiết nghĩ, Bộ GD&ĐT nên đưa môn Giáo dục công dân là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, bởi bộ môn có tầm quan trọng trong việc việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Mặt khác, khi là môn thi bắt buộc sẽ phù hợp với cơ cấu môn học trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 mà Bộ GD&ĐT đã công bố và quan trọng hơn hết là bộ môn Giáo dục công dân đáp ứng được mục tiêu của giáo dục phổ thông theo Luật Giáo dục 2005, đó là: “ Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trần Vũ