ND - Một km đường của TP Hà Nội hiện đang chịu tải 500 ô-tô, 5.500 xe máy và người nhập cư về Thủ đô luôn tăng. Một ngày Hà Nội có khoảng 400 xe máy và hơn 100 xe  ô-tô đăng ký mới...