Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của MobiFone vừa công bố, doanh nghiệp này có các khoản đầu tư tài chính dài hạn lên gần 9.500 tỉ đồng, tăng gần 15 lần so với số tiền đầu tư 642 tỉ đồng vào cuối năm 2015.

MobiFone dau tu tai chinh dai han gan 9.500 ti dong - Anh 1

Đây là lần đầu tiên MobiFone công bố báo cáo tài chính kể từ sau khi chính thức tách khỏi Tập đoàn bưu chính viễn thông. Tuy nhiên, do MobiFone không công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính nên chưa rõ những khoản mục này được đầu tư vào đâu.

Bên cạnh đó, sau 6 tháng đầu năm, doanh thu MobiFone đạt 16.247,7 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng tăng đáng kể nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm nhẹ với mức 2.511,2 tỉ đồng.

M.Phương