Hanoinet - Bạn có rất nhiều lo lắng nhưng lại chẳng dám nói ra? Nếu vậy chắc hẳn việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bạn đời và người thân là rất khó khăn.