(LĐ) - Bước vào năm học mới, đồng thời với việc nhập học, hàng trăm nghìn học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc diện khó khăn đang chờ đợi để được vay vốn phục vụ học tập. Năm học mới này, mức cho vay tối đa là 860 nghìn đồng/ tháng/ người.

Cho vay tối đa 860.000/đồng/tháng Điểm mới của chương trình tín dụng đào tạo năm nay là đối tượng được thụ hưởng chính sách này sẽ được mở rộng. Theo đó, bộ đội phục viên, thanh niên nông thôn học nghề là những đối tượng mới được bổ sung vào chương trình tín dụng HSSV. Hiện nay, mức cho vay tối đa mà Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho các HSSV là 860.000 đồng/ tháng/ người. NHCSXH cho biết, sẽ căn cứ vào mức thu học phí của từng trường, sinh hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức vay cụ thể đổi với từng HSSV. Số tiền cho vay đối với mỗi hộ gia đình căn cứ vào số lượng HSSV trong gia đình, thời gian còn phải theo học tại trường và mức cho vay đối với mỗi HSSV. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên khi HSSV có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học. Năm học mới này, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, NHCSXH sẽ điều chỉnh việc thực hiện cho vay đối với HSSV thuộc diện hộ cận nghèo để đảm bảo mức cho vay này thấp hơn mức cho vay đối tượng thuộc diện hộ nghèo. Tuy nhiên, để điều chỉnh mức cho vay giữa hai đối tượng này một cách phù hợp, cần chờ sự rà soát, định lượng lại hộ nghèo và cận nghèo cụ thể. Ngoài ra, sẽ chỉ cho vay một lần với thời hạn không quá 12 tháng đối với HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất do thiên tai, bão lụt... Quy định này nhằm để tránh hiện tượng có những hộ chỉ khó khăn tạm thời trong một thời gian ngắn nhưng HSSV thuộc hộ này lại được thụ hưởng chế độ cho vay chính sách trong suốt quá trình học. Trong tháng 10.2010, Bộ GDĐT sẽ hoàn thiện website vay vốn đi học (http://vayvondihoc.moet.gov.vn/) nhằm cung cấp các thông tin chính thức, chính xác và cập nhật liên quan đến chính sách vay vốn đi học từ chính nguồn Bộ GDĐT. Nắm bắt dư luận về sử dụng vốn vay Sau gần 3 năm thực hiện chương trình tín dụng đối với HSSV, có trên 1,9 triệu HSSV của trên 1,7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã vay trên 24.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bộ ngành liên quan, trong quy trình vay vốn, một số cơ quan, chính quyền địa phương chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa làm tốt trách nhiệm trong việc xác nhận, lựa chọn đúng đối tượng khó khăn thụ hưởng chương trình. Một số trường, cơ sở dạy nghề còn chưa thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin, thống kê số lượng HSSV được vay vốn và việc thực hiện cam kết trả nợ. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận HSSV chưa hiểu hết ý nghĩa của việc sử dụng vốn vay và trách nhiệm hoàn trả cùng gia đình. Chính vì vậy, mới đây Bộ GDĐT đã yêu cầu các sở GDĐT, các trường báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn, trong đó có số lượng HSSV được vay, việc xác nhận đối tượng vay. Ngân Anh