Với nhiều nghệ sĩ giải trí nổi tiếng, thu nhập vẫn dồn dập đổ về ngay cả sau khi họ đã qua đời. Đứng đầu danh sách này là Michael Jackson.