Metro Ethernet, một giải pháp mạng mới vừa được giới thiệu hôm 11/ 12 tại Hà Nội bởi Nortel Việt Nam. Đây là giao thức tiêu chuẩn cho cả truyền thông mạng LAN và WAN để phá vỡ nút thắt băng thông giữa mạng cáp quang tốc độ cao và mạng Metro phục vụ cho khách hàng và doanh nghiệp.