Từ vụ đông xuân đến nay nông dân các huyện Hòn Đất (Kiên Giang), Tri Tôn, Thoại Sơn (An Giang) đang “lên cơn sốt” .