Trong tuần này Phú Mỹ Hưng và Vạn Phát Hưng sẽ trả lại tiền mua căn hộ.