(AutoNet)- Sau khi ngoại thất của chiếc SUV Kia Sorento 2010 được tiết lộ, trong một cuộc thử nghiệm gần đây, hình ảnh nội thất của phiên bản mới này đã xuất hiện.