Tại hội nghị “Sơ kết sản xuất lúa năm 2008 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2008 - 2009” ở Nam bộ cuối tuần rồi tại An Giang, ông Huỳnh Minh Huệ, quyền Tổng thư ký Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thừa nhận: “Giá lúa đã không tăng ổn định ở mức 5.000 đồng/kg để đảm bảo 40% lãi cho nông dân theo yêu cầu, do sản lượng lúa, gạo hàng hóa còn nhiều và tiến độ mua chậm so với yêu cầu”.