PPS, TIX, KSB giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền mặt. PVF đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu PPC. Chế tạo điện cơ muốn thoái 65% vốn CTB.

Giao dịch cổ phiếu

Chế tạo điện cơ đăng ký bán 1,79 triệu cổ phiếu CTB từ 27/5 đến 21/6 dự kiến thoái toàn bộ 65% vốn và không còn là cổ đông lớn của CTB.

Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC, mã PVF ) đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu PPC , dự kiến giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 2,81 triệu đơn vị, chiếm 0,8% vốn điều lệ.

Trả cổ tức

PPS , TIX , KSB giao dịch không hưởng quyền cổ tức bằng tiền mặt.

Đại hội cổ đông

HNM , GLT , VID , UNI , SBA giao dịch không hưởng quyền đại hội cổ đông 2013.

Theo Dân Việt