Thứ hai ngày 21-1-2013

Bảo đảm điện Tết Nguyên đán.
Thứ ba ngày 22-1-2013
Công ty Điện lực Hoài Đức: Từ 5h0-18h0: Xã Đức Giang; xã Kim Chung; xã Sơn Đồng; một phần xã Di Trạch; xã Tiền Yên; xã Vân Côn; một phần xã Lại Yên; một phần xã An Khánh; một phần xã Vân Canh.
Thứ tư ngày 23-1-2013
Bảo đảm điện Tết Nguyên đán.
Thứ năm ngày 24-1-2013
Bảo đảm điện Tết Nguyên đán.
Thứ sáu ngày 25-1-2013
Bảo đảm điện Tết Nguyên đán.
Thứ bảy ngày 26-1-2013
Bảo đảm điện Tết Nguyên đán.
Chủ nhật ngày 27-1-2013
Bảo đảm điện Tết Nguyên đán.