Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 4/10 đến 2/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG - HOSE) với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 4/10 đến 2/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Việt sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại LHG từ 4,91% (hơn 1,28 triệu cổ phiếu) lên thành 8,74% (hơn 2,28 triệu cổ phiếu).

Được biết, quý II/2016, LHG đạt 18,38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 27% so với quý II năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 107,33 tỷ đồng, mới hoàn thành 27% chỉ tiêu doanh thu cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 38,72 tỷ đồng, tăng 50% so với nửa đầu năm 2015 và hoàn thành 51% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

LHG: Cong ty Phu Viet dang ky mua 1 trieu co phieu - Anh 1