CTCP ĐT & XD Thủy lợi Lâm Đồng (HNX: LHC) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2013. Theo đó, công ty đã vượt 158% kế hoạch lãi ròng năm 2013 khi đạt 38.7 tỷ đồng.

Trong quý, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 89.7 tỷ đồng, tăng trưởng 178%; lợi nhuận sau thuế 1.6 tỷ đồng, giảm 82%. Nguyên nhân là do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu thuần. Đồng thời, doanh thu tài chính giảm mạnh 82% xuống còn 765 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gấp đôi lên 8.3 tỷ đồng.

Dẫu vậy, lũy kế cả năm, LHC vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 38.7 tỷ đồng, vượt kế hoạch đến 158%.

Trần Việt

công lý