LĐLĐ và BHXH tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

LDLD va BHXH tinh Thai Nguyen ky ket quy che phoi hop - Anh 1

Nội dung quy chế xác định rõ trách nhiệm của BHXH tỉnh và trách nhiệm của LĐLĐ tỉnh trong việc cung cấp, trao đổi các thông tin chuẩn bị cho việc khởi kiện và thông tin bổ sung trong quá trình khởi kiện, thông tin về kết quả khởi kiện.

Theo đó, BHXH tỉnh sẽ cung cấp danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH cần phải khởi kiện; hồ sơ xác định nợ theo quy định; bản cập nhật đến tháng trước thời điểm nộp đơn khởi kiện ra tòa án về tình hình nợ và tình trạng áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với các đơn vị sử dụng LĐ mà tổ chức CĐ đã gửi danh sách thông báo cho cơ quan BHXH trước khi khởi kiện; danh sách đơn vị sử dụng LĐ mà cơ quan BHXH đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính; các thông tin khác của đơn vị sử dụng LĐ và NLĐ.

Về phía Tổ chức CĐ, sẽ tiến hành cung cấp danh sách đơn vị sử dụng LĐ chuẩn bị khởi kiện để cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu, cập nhật tình hình nợ và việc áp dụng các biện pháp xử lý khác đối với đơn vị sử dụng LĐ; tình hình và kết quả khởi kiện các đơn vị nợ BHXH.

K.Y.M