Nhằm tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật cho NLĐ và người sử dụng LĐ trong các loại hình DN năm 2016, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 100 NLĐ và chủ DN trong các loại hình DN đóng trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ.

LDLD tinh Dien Bien: Pho bien phap luat cho NLD va chu DN - Anh 1

Quang cảnh buổi tập huấn.

Trong thời gian tập huấn các học viên được nghe báo cáo viên của Sở LĐTB&XH, LĐLĐ tỉnh giới thiệu một số điều mục trong bộ Luật LĐ có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ như hợp đồng LĐ, điều kiện LĐ, Luật CĐ, Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ, quy định an toàn và vệ sinh LĐ, Luật BHXH và một số điều liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí cho CBCNV, NLĐ; một số quy định mới về chế độ và mức đóng BHXH, các Nghị định, thông tư hướng dẫn một số điều của các bộ luật.

Qua đợt tập huấn này, NLĐ và người sử dụng LĐ được tiếp thu các quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đồng thời là cầu nối giữa người sử dụng LĐ và NLĐ để thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên, tạo môi trường làm việc hài hòa, ổn định tiến bộ vì sự phát triển của DN và lợi ích của NLĐ.