Ngày 11.11, tại TP.Cao Lãnh, LĐLĐ Đồng Tháp tổ chức lễ phát động Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016. Trên 400 đại biểu đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động trên toàn địa bàn tỉnh đến dự. Dịp này LĐLĐ Đồng Tháp cũng chính thức phát động CNVC, người lao động, cơ quan, xí nghiệp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai với số tiền trên 1 tỷ đồng.

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 1

Dịp này LĐLĐ Đồng Tháp cũng chính thức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Phan Thị Quyến, Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp, nhấn mạnh vai trò của sự kiện đối với việc nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước... nhằm giúp cho công nhân, người lao động sống làm việc đúng hiến pháp, pháp luật và chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ với công việc tại cơ quan, đơn vị, xí nghiệp...

Vì vậy, bên cạnh việc yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành việc dự các buổi đối thoại chính sách do tổ chức Công đoàn các cấp tổ chức..., Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp cũng kêu gọi công nhân, người lao động phát huy tinh thần tự chủ động và tích cực học tập, trao dồi kiến thức pháp luật một cách tự giác, tự nguyện...

Với chủ đề “Nâng cao năng lực xây dựng, thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”, năm nay, bên cạnh việc tổ chức đối thoại pháp luật với đoàn viên và người lao động cũng như giải đáp trên 20 lượt câu hỏi xoay quanh những nội dung liên quan đến Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Việc làm và những quy định khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động..., lãnh đạo LĐLĐ Đồng Tháp còn chính thức phát động các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện nhiều nội dung thiết thực, như: Hội thảo, tọa đàm, đối thoại, lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới…

Dịp này, LĐLĐ Đồng Tháp phát động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai được số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 2

Dịp này LĐLĐ Đồng Tháp cũng chính thức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai.

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 3

Ngoài đóng góp tại chỗ....

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 4

Có rất nhiều đại diện đã khẩn trương đăng ký chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị...

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 5

Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Phan Thị Quyến phát biểu khai mạc lễ Ngày Pháp luật nước CHXHCN VN 2016.

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 6

Có trên 400 đại biểu đại diện cho tổ chức Công đoàn và công nhân, lao động toàn tỉnh về dự.

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 7

Tại lễ khai mạc, nhiều công nhân đã thẳng thắn đặt ra nhiều câu hỏi xuất phát từ thực tiễn, với đặc thù của từng cơ, quan đơn vị...

LDLD Dong Thap: Van dong hon 1 ty dong ung ho dong bao mien Trung bi thien tai - Anh 8

Các diễn giả không chỉ giải đáp thắc mắc mà từ sự vụ cụ thể còn khơi gợi nhiều vấn đề để nhiều người có thể ứng dụng một cách linh hoạt...

Tràm Chim