Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện và Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thanh Oai vừa tổ chức ký Quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường thực thi chính sách pháp luật về BHXH trên địa bàn.

Hoạt động trên nhằm cụ thể hóa Quy chế phối hợp đã ký kết giữa LĐLĐ Thành phố và BHXH Thành phố Hà Nội trong việc tăng cường phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn.

LDLD-BHXH huyen Thanh Oai phoi hop thuc thi phap luat BHXH - Anh 1

LĐLĐ và BHXH huyện Thanh Oai ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2016-2020

Theo đó, từ 2016-2020 hai bên sẽ phối hợp trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Luật Lao động, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật Công đoàn… góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục khởi kiện ra tòa đối với các doanh nghiệp, đơn vị cố tình nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Định kỳ hàng năm, lãnh đạo 2 cơ quan luân phiên tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá Quy chế phối hợp, kịp thời rút kinh nghiệm; đề xuất các nội dung, biện pháp phối hợp trong thời gian tới; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác.

B.D