Ngày 9/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM đã tổ chức buổi họp báo công bố Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, thành phố khuyến khích các tầng lớp nhân dân và người dân cả nước, kiều bào đang sinh sống trong và ngoài nước đều có thể tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong thời gian từ ngày 13-10 đến 17-10-2015.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP cho biết, chủ đề Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”. Ông Minh cho biết, về hình thức góp ý, người dân có thể thực hiện bằng hình thức gửi ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí thành phố; tới cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy; góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội. Còn về tài liệu sử dụng để đóng góp ý kiến, người dân có thể sử dụng bản dự thảo Báo cáo chính trị được đăng toàn văn trên Báo Sài Gòn Giải Phóng và đăng nội dung chính trên các báo của thành phố.

Bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, mục đích việc tổ chức cho người dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố tham gia quyết định những vấn đề lớn của thành phố, giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để bổ sung văn kiện phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Từ tình hình trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng khẳng định, việc tổ chức cho người dân góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy dân chủ, góp phần xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân để tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Dự kiến Đại hội sẽ diễn ra từ 13 đến 17/10 tới.

Thành Luân - Đoàn Xá