Sẽ có khoảng 100km đường sắt từ Đông Hà đi Lao Bảo- cửa khẩu quốc tế Việt-Lào điểm nối với tỉnh Savannakhet.