Con số trên được công bố tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo do tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 14/10.

Lao Cai: Tiep don gan 14.150 luot cong dan den khieu nai, to cao - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: LC

Giai đoạn 2012 - 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã tiếp đón, giải thích, hướng dẫn cho 14.147 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và đề nghị; tiếp nhận và xử lý 10.718 đơn thư, trong đó, có 2.904 đơn khiếu nại, 590 đơn tố cáo, còn lại 7.224 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh, đơn nặc danh.

Đáng chú ý, trong số 798/840 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền các cấp đã giải quyết xong (đạt 95%), thì chỉ có 19 vụ khiếu nại đúng, 140 vụ khiếu nại có đúng, có sai, còn lại phần lớn là khiếu nại sai (639 vụ).

Tổng số đơn tố cáo các cấp, các ngành đã giải quyết là 179/198 vụ (90,4%), trong đó, tố cáo đúng chỉ chiếm 4,4% (8/179 vụ), tố cáo sai chiếm 87,8% (157/179 vụ), tố cáo đúng một phần chiếm 7,8% (14/179 vụ).

Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 632 triệu đồng, 327 m 2 đất; trả lại cho công dân 448 triệu đồng và hơn 900 m 2 đất.

Lao Cai: Tiep don gan 14.150 luot cong dan den khieu nai, to cao - Anh 2

Một buổi đối thoại với công dân do UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: TQ

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế nhất định, như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành trong giai đoạn này đều mới ban hành, do vậy quá trình giải quyết các vụ việc cụ thể còn có những bất cập; có địa phương còn thiếu cán bộ có năng lực, kinh nghiệm; cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm; một bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu đúng chính sách pháp luật nên đã làm đơn khiếu nại, tố cáo thiếu căn cứ, gửi nhiều cấp, nhiều ngành hoặc bị đối tượng xấu kích động, xúi giục nên có những đòi hỏi không đúng…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực thi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo của các cấp, các ngành trong những năm qua, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những hạn chế trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chính sách, chế độ đối với công dân; cách giải quyết của một số cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị còn chủ quan, thiếu sót, từ đó có những giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân theo quy định.

Trần Quý