Đất Hà Tây tăng giá từng ngày, nhiều đại gia mua đến vài chục mảnh đất ...