Làng Cổ Đô, thuộc xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Tây đã từ lâu được gọi là "Làng họa sĩ".