Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13-2-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại đã quy định các trường hợp dưới đây được nhập khẩu một xe máy hai bánh đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển.

​Lam viec o nuoc ngoai, mang xe may ve nuoc su dung? - Anh 1

Hỏi: Tôi là người Việt Nam, sau thời gian làm việc ở Canada thì trở về định cư ở Việt Nam, muốn mang về nước mô tô hai bánh có dung tích xylanh 150 cm 3 đã qua sử dụng. Xin cho biết có được phép không, phải có những giấy tờ gì? Lê Văn Thành, Toronto, Canada

Trả lời:

Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13-2-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại đã quy định các trường hợp dưới đây được nhập khẩu một xe máy hai bánh đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển (xe máy hai bánh được sản xuất trong thời hạn tối đa là ba năm tính đến thời điểm nhập khẩu):

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

b) Cá nhân được hưởng ưu đãi về chính sách thuế theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

c) Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam.

d) Công dân Việt Nam được cơ quan nhà nước (bao gồm Quốc hội, Chính phủ, VKSND Tối cao, TAND Tối cao, các bộ, các cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh/thành phố) cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn ba năm trở lên (không bao gồm người đi học tập, lao động).

Hồ sơ nhập khẩu gồm những giấy tờ sau đây:

- Tờ khai hải quan xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch: Hai bản chính.

- Vận tải đơn: Hai bản copy.

- Văn bản đề nghị nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe máy hai bánh và các giấy tờ liên quan khác theo quy định hiện hành đối với từng đối tượng cụ thể.

- Riêng cá nhân là người hồi hương hoặc đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn ba năm trở lên, nếu nhập khẩu xe máy hai bánh đã qua sử dụng còn phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

a- Văn bản đề nghị nhập khẩu xe máy hai bánh, có xác nhận địa chỉ cư trú của chính quyền địa phương (đối với người hồi hương) hoặc xác nhận kết thúc thời hạn công tác, làm việc, làm chuyên gia của cơ quan chủ quản (đối với người đi công tác...).

b- Quyết định của cơ quan nhà nước cử đi công tác... (đối với đối tượng này): Một bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

c- Quyết định hoặc giấy báo tin của cơ quan công an cho phép cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép trở về định cư ở Việt Nam (đối với người hồi hương): Một bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

d- Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam còn có giá trị về nước thường trú (đối với người hồi hương) có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (trường hợp cơ quan công an không cấp quyết định hoặc giấy báo tin hồi hương theo Luật Cư trú): Một bản sao kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

e- Hộ chiếu: Một bản sao kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

f- Sổ hộ khẩu do cơ quan Công an Việt Nam cấp: Một bản sao có công chứng kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

g- Giấy tờ chứng minh đã được phía nước ngoài cho phép thường trú hoặc cư trú vĩnh viễn hoặc vô thời hạn (đối với người hồi hương): Một bản dịch có công chứng.

h- Giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu của bản thân đối với xe máy hai bánh như giấy đăng ký xe hoặc giấy xác nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp, bằng lái xe (theo quy định của nước sở tại - nếu có): Một bản sao kèm bản dịch tiếng Việt có công chứng.