Tỉnh Lâm Đồng đang kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia đóng góp vốn để thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Lam Dong: Gop von lap Quy ho tro khoi nghiep - Anh 1

Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp các tổ chức, cá nhân vượt khó khởi nghiệp

Quỹ được thành lập với nguồn vốn hỗ trợ ban đầu từ ngân sách của tỉnh là 1 tỷ đồng. UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đóng góp tham gia vốn cho Quỹ.

Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ cho vay hỗ trợ khởi nghiệp và đầu tư trực tiếp vào dự án khởi nghiệp, giúp thanh niên, sinh viên và người nghèo có đề tài sáng kiến và ý tưởng khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp.

Các dự án, ý tưởng đã được sàng lọc, thẩm định từ các Vườn ươm doanh nghiệp, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và được Hội đồng quản lỹ Quỹ xét duyệt.

7 doanh nghiệp có số vốn lớn nhất sẽ được cử đại diện tham gia Hội đồng quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.