"Tiếc mà giải quyết được cái gì đó thì nên tiếc còn bằng không, hãy đào sâu chôn chặt lại và đừng bao giờ nghĩ đến nữa". Nói vậy nhưng giọng diễn viên Lê Hồng Sơn không giấu nổi sự chua chát.