UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép TP chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án khu phức hợp Sóng Việt tại các lô đất 1-13, 1-14, 1-16 và 1-17 thuộc khu chức năng số 1 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Dự kiến nhà đầu tư là Công ty CP Quốc Lộc Phát, với tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng. Nếu giao dự án này cho Công ty CP Quốc Lộc Phát, TP sẽ thu về số tiền sử dụng đất/tiền thuê ước tính khoảng 2.000 tỉ đồng. Theo UBND TP, điều này sẽ tạo nguồn thu khá lớn cho ngân sách TP để sử dụng trả một phần nợ vay, giảm bớt số lãi vay đang phát sinh hằng ngày.

Theo UBND TP, tính đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn vốn đã đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi đầu tư xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chi trả các khoản lãi vay là 29.068,592 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách TP là 12.063,038 tỉ đồng, nguồn tiền khai thác quỹ đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiền thu từ bố trí quỹ nhà, đất tái định cư 4.035,008 tỉ đồng và vốn vay thương mại từ các tổ chức tín dụng đến nay là 12.970,546 tỉ đồng. Hiện nay, mỗi ngày TP phải trả tiền lãi vay khoảng 2,9 tỉ đồng. Áp lực trả nợ gốc và lãi vay trong năm 2015 - 2016 là rất lớn. Trong đó năm 2015 trả lãi vay là 902,691 tỉ đồng, năm 2016 trả nợ gốc đến hạn là 5.241,247 tỉ đồng và lãi vay phát sinh là 828,859 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhu cầu vốn đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian tới lớn nhưng ngân sách TP rất hạn chế, khả năng vay vốn khó khăn, chỉ còn nguồn thu tiền sử dụng đất/tiền thuê đất từ các dự án đầu tư vào Khu đô thị mới Thủ Thiêm để hoàn trả vốn vay, lãi vay và để đáp ứng về nhu cầu vốn đầu tư.

Đình Sơn - Tân Phú