Giáo sư C. Peter Timmer, chuyên gia hàng đầu về thị trường gạo, cho biết: “Gạo không phải là sản phẩm thương mại thuần túy, mà được biết đến trên thế giới như món hàng chính trị. Vì thế, Nhà nước cần phải tìm ra những chính sách khoa học hướng về thị trường gạo…”