Bộ Giao thông vận tải đã có Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT và 05/2016/TT-BGTVT công bố vùng nước các cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và Cảng vụ Hàng hải An Giang.

Khu vuc quan ly cua Cang vu Hang hai Can Tho va An Giang - Anh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ bao gồm các vùng nước sau: Vùng nước cảng biển tại khu vực cửa sông Hậu; vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ.

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và pháp luật có liên quan đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ.

Bộ Giao thông vận tải cũng công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang là vùng nước cảng biển An Giang trên sông Hậu từ hạ lưu vàm rạch Cái Sắn đến rạch Gòi Lớn.

Cảng vụ Hàng hải An Giang có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và quy định có liên quan của pháp luật đối với hoạt động hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang.

Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớm nước, trọng tải của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, các đơn vị có trách nhiệm chỉ định vị trí cụ thể cho tàu thuyền đón, trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tài và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh và phòng ngừa ô nhiễm môi trường…

Các Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2016.

Minh Minh

Share on Tumblr