Về những gì mà thiên nhiên ban tặng, Hạ Long và Phong Nha quá xứng đáng là Kỳ quan.