Tính đến ngày 15-6, TPHCM đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc đối tượng theo Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định 37 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập