(HNM) - Vừa qua có thông tin cho rằng cầu Vĩnh Tuy “bị quên” thiết kế vị trí đặt cột đèn và phải khắc phục bằng cách đục thành cầu. Phóng viên báo Hànôịmới đã đến hiện trường và trao đổi với các cơ quan chức năng.