(HQ Online)- Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) khẳng định, tùy theo nhu cầu của người học và điều kiện dạy học, học sinh có thể chọn học tiếng Nga, Pháp, Nhật hoặc tiếng Trung Quốc như ngoại ngữ thứ hai.

Khong ep buoc hoc sinh hoc ngoai ngu thu hai - Anh 1

Ảnh minh họa.

Sau khi Bộ GD-ĐT đưa ra Đề án thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung từ lớp 3, có nhiều ý kiến tranh luận về vấn đề này. Trước những ý kiến tranh luận, Bộ GD-ĐT đã chính thức lên tiếng xung quanh Đề án thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung.

Bộ GD-ĐT cho biết, học sinh đã học tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất thì có thể chọn học tiếng Nga, Pháp, Nhật hoặc tiếng Trung Quốc như ngoại ngữ thứ hai, Bộ GD-ĐT không ép buộc học sinh phải học các ngoại ngữ này.

Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, chỉ có “Ngoại ngữ thứ nhất” là ngoại ngữ bắt buộc. Theo Quy định, học sinh được lựa chọn một trong bốn ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc làm ngoại ngữ thứ nhất. Năm 2011, Bộ GD-ĐT tạo bổ sung dạy và học tiếng Nhật trong trường phổ thông như ngoại ngữ thứ nhất hoặc ngoại ngữ thứ hai tùy theo nhu cầu và lựa chọn của các địa phương và trường học.

Trong khi đó, “Ngoại ngữ thứ hai” là ngoại ngữ tự chọn, không bắt buộc, tùy theo nhu cầu của người học và điều kiện dạy học, các trường phổ thông có thể bố trí dạy học đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Căn cứ vào ngoại ngữ thứ nhất, học sinh có thể chọn một trong năm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật) là ngoại ngữ thứ hai. Như: Học sinh đã học tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất thì có thể chọn học tiếng Nga, Pháp, Nhật hoặc tiếng Trung Quốc như ngoại ngữ thứ hai.

Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ tổ chức xây dựng các chương trình ngoại ngữ phổ thông 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12, biên soạn sách giáo khoa, tài liệu học tập, giảng dạy, phù hợp với quy định về năng lực trình độ của mỗi cấp, lớp học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng, thực hiện các chương trình song ngữ, bồi dưỡng nâng cao trong các cơ sở của mình.