Johnny thường đi chung xe buýt với Natasa. Một hôm, Johnny lấy hết can đảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đó viết: “Tôi rất thích bạn, nếu đồng ý là bạn tôi, hãy gửi lại mẩu giấy, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ”.

Một lúc sau Johnny nhận được mẩu giấy: “Không mở được cửa sổ”.