Sau một thời gian đóng cửa do làm ăn thua lỗ, mới đây, một nhà đầu tư của Việt Nam đã mua lại Nhà máy Đường Bình Thuận (khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, tỉnh Bình Thuận) và đưa vào hoạt động 6 tháng nay. Việc nhà máy trở lại hoạt động đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Đây là điều mà người dân địa phương hết sức ghi nhận. Tuy nhiên, hoạt động của nhà máy cũng gây ô nhiễm khá nghiêm trọng, tác động lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Hoạt động của nhà máy không chỉ gây ô nhiễm không khí, mà nước thải chưa qua xử lý trực tiếp chảy thẳng ra môi trường cũng ảnh hướng lớn đến chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trước thực trạng trên, người dân trên địa bàn đã có kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng tình trạng khói bụi và nước thải gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa có biện pháp giải quyết. Vì vậy, để nhà máy phát triển bền vững, người dân trên địa bàn mong muốn ban lãnh đạo nhà máy, cùng các cấp chính quyền địa phương sớm có những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường không những bảo đảm để nhà máy phát triển bền vững, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng; phù hợp với chủ trương của Chính phủ: Không đánh đổi môi trường vì mục đích kinh tế.

NGỌC THỦY