(VietNamNet) - Bộ Tài chính đang hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện thuế TNCN trên cơ sở mức giảm trừ cho cá nhân là 4 triệu đồng/tháng.